Czym jest autyzm?

Osoby z autyzmem mogą zachowywać się inaczej niż inne osoby

Osoby z autyzmem:

 • mają trudności z komunikacją i interakcjami z innymi ludźmi,
 • mają trudności ze zrozumieniem, jak myślą lub czują inni ludzie,
 • odbierają bodźce takie jak jasne światło lub głośne dźwięki, jako przytłaczające, stresujące lub sprawiające dyskomfort,
 • odczuwają niepokój lub zdenerwowanie w nieznanych sytuacjach i wydarzeniach towarzyskich,
 • muszą poświęcić więcej czasu na zrozumienie odbieranych informacji,
 • wielokrotnie wykonują te same czynności lub powtarzają myśli.

.

Autyzm nie jest chorobą

Autyzm nie oznacza, że cierpisz na jakiegoś rodzaju chorobę. Oznacza to, że Twój mózg funkcjonuje inaczej niż w przypadku innych ludzi.

Autyzm jest wrodzony lub pojawia się po raz pierwszy w bardzo młodym wieku.

Autyzm towarzyszy osobie nim dotkniętej przez całe życie.

Autyzm nie jest stanem chorobowym wymagającym leczenia ani podawania „leków”. Niektóre osoby wymagają jednak wsparcia, aby radzić sobie w pewnych sprawach.

Osoby z autyzmem mogą cieszyć się pełnią życia

Autyzm nie wyklucza szansy na szczęśliwe życie.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych osób, osoby z autyzmem z niektórymi sprawami radzą sobie dobrze, a z innymi gorzej.

Autyzm nie oznacza, że nigdy nie nawiążesz przyjaźni, nie będziesz żyć w związkach lub nie znajdziesz pracy. W tych kwestiach możesz potrzebować jedynie dodatkowego wsparcia.

 

Autyzm w przypadku każdej osoby ma inne oblicze

Autyzm można określić jako spektrum objawów. Oznacza to, że każda osoba z autyzmem jest inna.

Niektóre osoby z autyzmem potrzebują niewielkiego wsparcia lub nie wymagają go wcale. Inne osoby mogą potrzebować codziennego wsparcia ze strony rodzica lub opiekuna.

Na autyzm stosowane są również inne określenia

Niektórzy używają innych terminów na określenie autyzmu, takich jak:

 • zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) – medyczne określenia autyzmu,
 • stan ze spektrum autyzmu (ASC) – określenie stosowane przez niektórych zamiast ASD,
 • Zespół Aspergera – określenie używane przez niektóre osoby w odniesieniu do osób z autyzmem o przeciętnej lub ponadprzeciętnej inteligencji.

 

Przyczyny autyzmu nie są znane

Nikt nie wie, co powoduje autyzm, ani czy cokolwiek go wywołuje.

Może on dotknąć osoby z tej samej rodziny. Czasami więc może zostać odziedziczony przez dziecko po rodzicach.

Powodem autyzmu nie są:

 • zła opieka rodzicielska,
 • szczepionki, takie jak szczepionka MMR,
 • niewłaściwa dieta,
 • choroba zakaźna.

 

Osoby z autyzmem charakteryzują się różnymi poziomami inteligencji

Inteligencja niektórych osób z autyzmem jest przeciętna lub ponadprzeciętna.

Niektóre osoby z autyzmem mają trudności w uczeniu się. Oznacza to, że trudność może sprawiać im zadbanie o własne potrzeby i wymagają pomocy w codziennym życiu.

Osoby z autyzmem mogą cierpieć na inne schorzenia

Osoby z autyzmem często cierpią na inne schorzenia, takie jak:

 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) lub dysleksja,
 • lęk lub depresja,
 • epilepsja (padaczka).

 

(NHS 2020) https://www.nhs.uk/conditions/autism/what-is-autism/

 

Skip to content