ઓટીઝમ શું છે?

ઓટીસ્ટીક લોકો અન્ય લોકો સાથે અલગ રીતે વર્તે છે

ઓટીસ્ટીક લોકો આમ કરી શકે:

 • અન્ય લોકો સાથે વાતચીત કરવામાં અને વાર્તાલાપ કરવામાં મુશ્કેલી અનુભવવી
 • અન્ય લોકો શું વિચારે છે અથવા તેમને કેવું લાગે છે તે સમજવામાં મુશ્કેલી અનુભવવી
 • તેજસ્વી પ્રકાશ અથવા મોટા અવાજ જબરજસ્ત, તણાવપૂર્ણ અથવા અસ્વસ્થ લાગવા
 • અજાણી પરિસ્થિતિઓ અને સામાજિક ઘટનાઓ બાબતે બેચેન અથવા અસ્વસ્થ થવું
 • માહિતી સમજવામાં વધુ સમય લાગવો
 • એક જ વસ્તુ વારંવાર કરવી અથવા સમજવી

 

ઓટિઝમ બિમારી નથી

ઓટીસ્ટીક હોવાનો અર્થ એ નથી કે તમને કોઈ બીમારી અથવા રોગ છે. તેનો અર્થ એ કે તમારું મગજ અન્ય લોકોથી અલગ રીતે કાર્ય કરે છે.

આની સાથે જ તમારો જન્મ થયો છે અથવા તમે જયારે ઘણા નાના હતાં ત્યારે તેના લક્ષણો દેખાયા હતાં.

જો તમે ઓટીસ્ટીક છો, તો તમે આખી જિંદગી ઓટીસ્ટીક છો.

ઓટિઝમએ સારવાર અથવા “ઇલાજ” સાથેની કોઈ તબીબી સ્થિતિ નથી. પરંતુ કેટલાક લોકોને કેટલીક વસ્તુઓ માટે ટેકોની જરૂર હોય છે.

ઓટીસ્ટીક લોકો સંપૂર્ણ જીવન જીવી શકે છે

ઓટીસ્ટીક હોવાનો અર્થ એ નથી કે તમને કોઈ બીમારી અથવા રોગ છે.

દરેક જણાની જેમ, ઓટીસ્ટીક લોકો પાસે અમુક વસ્તુ સારી હોય અને અમુક વસ્તુઓ સાથે તેઓ સંઘર્ષ કરે છે.

ઓટીસ્ટીક હોવાનો અર્થ એ નથી કે તમે ક્યારેય મિત્રો ન બનાવી શકો, સંબંધો ન બનાવી શકો અથવા નોકરી મેળવી શકશો નહીં. પરંતુ તમને આ વસ્તુઓમાં વધારાની સહાયની જરૂર પડી શકે છે.

 

ઓટિઝમ દરેક જણ માટે અલગ હોય છે

ઓટિઝમ સ્પેક્ટ્રમ છે. આનો અર્થ એ છે કે ઓટિઝમવાળા દરેક વ્યક્તિ અલગ છે.

કેટલાક ઓટીસ્ટીક લોકોને ઓછા સપોર્ટની અથવા કોઈ સપોર્ટની જરૂર હોતી નથી. બીજાઓને દરરોજ માતાપિતા અથવા સંભાળ આપનારની સહાયની જરૂર પડી શકે છે.

કેટલાક લોકો ઓટીઝમ માટે અન્ય નામોનો ઉપયોગ કરે છે

કેટલાક લોકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા ઓટિઝમના અન્ય નામો છે, જેમ કે:

 • ઓટીઝમ સ્પેક્ટ્રમ અવ્યવસ્થા (ASD) – ઓટિઝમનું તબીબી નામ
 • ઓટિઝમ સ્પેક્ટ્રમ સ્થિતી (ASC) – અમુક લોકો દ્વારા ASDની જગ્યાએ વપરાય છે
 • એસ્પરજર (અથવા એસ્પરજર સિન્ડ્રોમ) – સરેરાશ અથવા સરેરાશથી વધુ બુદ્ધિવાળા ઓટીસ્ટીક લોકોનું વર્ણન કરવા માટે કેટલાક લોકો ઉપયોગ કરે છે

 

ઓટિઝમ કેમ થાય છે તેનું કારણ સ્પષ્ટ નથી

ઓટિઝમ કેમ થાય છે તેના કારણો અથવા તેના કારણો હોય છે તેની કોઈને ખબર નથી.

તે એક જ પરિવારના લોકોને અસર કરી શકે છે. તેથી કેટલીકવાર તે માતાપિતા દ્વારા બાળકમાં આ પસાર થઇઆવી શકે છે.

ઓટિઝમ આ કારણોથી થતું નથી:

 • ખરાબ પેરેન્ટિંગ
 • રસીઓ, જેમકે MMR રસી
 • આહાર
 • ચેપ કે જે તમે અન્ય લોકોમાં ફેલાવી શકો છો

 

ઓટીસ્ટીક લોકોમાં કોઈપણ સ્તરની બુદ્ધિ હોઇ શકે છે

કેટલાક ઓટીસ્ટીક લોકોમાં સરેરાશ અથવા સરેરાશથી વધુ  બુદ્ધિ હોય છે.

કેટલાક ઓટીસ્ટીક લોકોમાં શીખવાની અક્ષમતા હોય છે. આનો અર્થ એ કે તેમને પોતાનું ધ્યાન રાખવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે અને રોજિંદા જીવનમાં સહાયની જરૂર છે.

ઓટીસ્ટીક લોકોમાં અન્ય સ્થિતિઓ પણ હોઇ શકે છે

ઓટીસ્ટીક લોકોમાં અન્ય સ્થિતિઓ પણ હોઇ શકે છે, જેમકે:

 • એટેન્શન ડેફિસિટ અતિસંવેદનશીલતા અવ્યવસ્થા (ADHD) અથવા ડિસ્લેક્સીયા
 • ચિંતા અથવા હતાશા
 • ફેફરું

 

(NHS 2020) https://www.nhs.uk/conditions/autism/what-is-autism/

 

Skip to content